پایان نامه روانشناسی

پایان نامه روانشناسی - علوم تربیتی - علوم اجتماعی و دیگر رشته ها

بررسی نقش مدیران مدارس در ارتقای معرفت دینی و سلامت روانی دانش آموزان

 موضوع : بررسی نقش مدیران مدارس در ارتقای معرفت دینی و سلامت روانی دانش آموزان

قیمت کامل ارسال پایان نامه : ۳۵۰۰۰ تومان

ارسال از طریق ایمیل

نوع فایل : ورد ۲۰۰۳

خلاصه ای از مقدمه

پس ازخانواده ، مدرسه عهده دار تربیت و اجتماعی کردن دانش آموزان در ابعاد مختلف، خصوصا جامعه پذیری دینی و پاسخگویی به مشکلات دینی دانش آموزان است. دراین راستا، رابرتسون (1377: 130) به کارکردهای پنهان مدرسه در اجتماعی کردن دانش آموزان اشاره داشته ، معتقد است در یک سطح دقیقتر ، مدرسه اجتماعی کردن را درخلال برنامه های پنهانی که درمحتوای فعالیت های مدرسه نهفته است، انجام می دهد و این گونه فعالیت ها از برنامه های تنظیم شده کلاسها تا ورزش های منظم و سازمان یافته را در بـر می گیرد. معلمان و مربیان مدارس نیز به مثابه الگوهای مطلوب کودکان و نوجوانان زمانی می توانند توفیقات چشمگیری در پرورش احساس مذهبی و تبلور رفتارهای دینی آنها داشته باشند که شخصیت مذهبی ایشان برای بچه ها بسیار دوست داشتنی و محبوب باشد. اگرکسانی که بیش از دیگران متعهد به تعظیم وتکریم ارزشهای مذهبی و رفتارهای دینی هستند، عهده دار تدریس علوم قرآنی و دینی باشند، بالطبع می توان امیدوار بود که در آن مدرسه زمینة رشد وتربیت دینی دانش آموزان کاملا فراهم است. مسلما مربیان مذهبی خوش اخلاق و خوش رفتار و با محبت که در برخوردشان با دانش آموزان بیش از هر چیزبه نیازهای عاطفی آنها توجه دارند، همیشه سعی می کنند مناسبت ها ، مراسم ورفتارهای مذهبی را نزد کودکان ونوجوانان با تجارب واحساسات خوشایند همراه کنند. . (افروز، 1374 :10-11) 

هدف کلی :

بررسی نقش مدیران مدارس در ارتقای معرفت دینی و سلامت روانی دانش آموزان

 فرضيات اصلي تحقيــق:

- به نظر می رسد بین نقش مدرسه و ارتقای معرفت دینی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.

- به نظر می رسد بین نقش مدرسه در ارتقای معرفت دینی دانش آموزان و جنسیت آنها ارتباط معنی داری وجود دارد.

- به نظر می رسد بین نقش مدرسه در ارتقای معرفت دینی دانش آموزان و وضعیت اقتصادی آنها ارتباط معنی داری وجود دارد.

- به نظر می رسد بین نقش مدرسه در ارتقای معرفت دینی دانش آموزان و ترتیب تولد آنها ارتباط معنی داری وجود دارد.

- به نظر می رسد بین نقش مدرسه در ارتقای معرفت دینی دانش آموزان و محل سکونت آنها ارتباط معنی داری وجود دارد.

- به نظر می رسد بین نقش مدرسه در ارتقای معرفت دینی دانش آموزان و وضعیت تحصیلی آنها ارتباط معنی داری وجود دارد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 18:36  توسط مهدی  |